Φιλέτα ρεγγα καπνιστά

Φιλέτα ρεγγα καπνιστά

Φιλέτα ρεγγα καπνιστά 85 γρ. & 1 κιλ.