Τσίρος Καπνιστός

Τσίρος Καπνιστός

Tσίρος καπνιστός 85 γρ. & 1 κιλ.